Rouwkwikstaart, Noordse kwikstaart

Kwikstaarten – In Vogelvlucht

Rouwkwikstaart Marokkaanse kwikstaart. Grote gele kwikstaart. Citroenkwikstaart. Gele kwikstaart. Engelse kwikstaart Noordse kwikstaart Balkankwikstaart Iberische kwikstaart Italiaanse kwikstaart Kaspische kwikstaart. Powered by Create your own unique website with customizable templates.

Kwikstaarten – VOGELWIET

Rouwkwikstaart (yarrellii) Marokkaanse kwikstaart (subpersonata) Gele kwikstaart (flava) Balkankwikstaart (feldegg) Roemeense gele kwikstaart (dombrowskii) ZO russische gele kwikstaart (superciliares) Noordse gele kwikstaart (thunbergi) Citroenkwikstaart. Grote gele kwikstaart (cinerea) Grote gele kwikstaart (canariensis) Grote gele

Mars’ natuurblog: Roodkeelpieper, Noordse kwikstaart en

Om mijn brakke lichaam een béétje te sparen, doe ik pas zo’n honderd meter voordat ik met mijn fiets bij het uitkijkpunt van de Kraaijenbergse Plassen arriveer mijn verrekijker

Noorse gele kwikstaart | Peter op Pad

Bij de noordse gele kwikstaart ontbreekt de oogstreep. Daarentegen is de streek rond het oog donkergrijs, bijna zwart, mooi contrasterend met het geel. Deze (onder)soort komt voor van het midden van Scandinavië tot in Siberië.

Noordse Kwikstaart | Weblog Robert van der Meer

Dwerg-en Noordse Sterns zijn beide schaarse tot zeldzame broedvogels op Texel, die vooral aan de oostkust tot broeden komen. Voor Dwergsterns zijn de Volharding en het strand bij de Vuurtoren en Paal 9 goede locaties, terwijl we onze enige 2 Noordse Sterns van dit …

HERKEN DE ROUWKWIKSTAART – YouTube

Jul 09, 2017 · ROUWKWIKSTAART (Motacilla yarrellii , Motacilla alba yarrellii) De rouwkwikstaart lijkt erg op de witte kwikstaart en wordt ook wel als ondersoort beschouwd. De rug is …

Levenslijst (laatste update 25-04-2018: Witkeelkwikstaart

Zwarte Rotgans Witbuikrotgans Roodhalsgans Grote Canadese Gans Brandgans Sneeuwgans Grauwe Gans Taigarietgans Rotgans Kleine Rietgans Toendrarietgans Kolgans Dwerggans Knobbelzwaan Kleine Zwaan Wilde Zwaan Bergeend Casarca Zomertaling Slobeend Krakeend Smient Wilde eend Pijlstaart Wintertaling Amerikaanse Wintertaling Krooneend Tafeleend Witoogeend Ringsnaveleend Kuifeend …

Reisverslag van onze 5-daagse trip naar the Farnes. Deel 1

Op de kliffen van St. Abb’s Head broeden o.a. noordse stormvogels, kuifaalscholvers, zeekoeten, alken, drieteenmeeuwen en 4 paartjes papegaaiduikers. Bovenop de kliffen, op het glooiende landschap vind je o.a. de veldleeuwerik, graspieper, geelgors, fazant en de rouwkwikstaart.

Vogelmeldungen vom Niederrhein | Meldungen

Aktuelle Vogelmeldungen vom Niederrhein mit Eingabemaske für eigene Beobachtungen. Gesucht werden Seltenheiten und außergewöhnliche Sichtungen, aber auch Jahreserstbeobachtungen, besondere Brutnachweise und alle Durchzugsmeldungen.

Handbook of Western Palearctic Birds – Dutch Birding

Bedankt Max! Nee, was slechts een opmerking om meer bereik te genereren voor deze discussie, misschien dat het CSNA (Arnoud/George) hier toevallig wel leest en een reactie geeft op hun gesprek met NOU en een poging tot humor.

About the Author

Alex

0 Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *