Jaarverslag Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid

[PDF]

Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid – VNG

Onderwerp jaarverslag 2010 Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid 02/05 -De termijn voor het bepalen van een standpunt door college (interne procedure) en meldpunt (externe procedure) is verruimd tot 12 weken.

[PDF]

Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid – VNG

Onderwerp jaarverslag 2011 Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid 03/05 De Commissie constateerde dat een aantal van de door de melder naar voren …

Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid

De Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid fungeert als extern meldpunt voor ambtenaren die een misstand vermoeden. Het vermoeden moet eerst binnen de gemeente zelf aan de orde zijn gesteld voordat de commissie de melding in behandeling neemt.

[PDF]

Onderzoek Klokkenluidersregelingen gemeentelijke overheid

opgesteld, onder andere in verband met het opgaan van de Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid (CKGO) in de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO) per 1 januari 2014. De beschermingsbepaling heeft een meer prominente plaats gekregen. De bepaling is in de huidige voorbeeldregeling opgenomen als art. 2.

[PDF]

Jaarverslag gemeentelijke ombudsman Groningen

Tot 24 mei 2017 was de gemeentelijke ombudsman extern meldpunt op grond van de Regeling Klokkenluiders 2013. Op die datum werd de nieuwe Regeling melden vermoeden misstand gemeente Groningen 2016 bekendgemaakt, waarin de gemeente aansluiting heeft …

Regeling klokkenluiders – decentrale.regelgeving.overheid.nl

Artikel 4 Jaarverslag interne procedure. Lid 1. Er is een Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid. De commissie is gevestigd te Den Haag. Lid 2. De commissie heeft tot taak een door de ambtenaar gemeld vermoeden van een misstand te onderzoeken en burgemeester en wethouders daaromtrent te adviseren.

Hoorzitting over klokkenluiders bij de Vlaamse overheid

Maandag 5 december 2016 — De Commissie voor Bestuurszaken van het Vlaams Parlement zal op dinsdag 6 december 2016 een hoorzitting organiseren over de zgn. klokkenluiders bij de Vlaamse overheid. Directe aanleiding hiertoe vormde het jaarverslag 2015 van de Vlaamse Ombudsman.

Klokkenluiders verstrikt in web aan regelingen – Gemeente.nu

Sinds januari 2014 is de Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid (CKGO) opgegaan in de Onderzoeksraad Integriteit Overheid. Doel van het samengaan is het verhogen van helderheid en eenduidigheid in de procedures en het onderzoek naar vermoede misstanden in de publieke sector.

[PDF]

Jaarverslag Integriteit gemeentelijke organisatie

trouwbare overheid. Integriteit is niet alleen een kwestie van regels, procedures, verboden en geboden, maar ook een kwestie van mentaliteit, houding en gedrag. De eigen verantwoordelijkheid van medewerkers staat daarbij voorop. Integriteit gaat echter niet vanzelf. Het onderwerp behoeft voortdurend aandacht en integriteit moet je orga-niseren.

Klokkenluiders – decentrale.regelgeving.overheid.nl

De gemeente kan zelf een meldpunt instellen of zich aansluiten bij een bestaand meldpunt, zoals de (landelijke) Commissie klokkenluiders gemeentelijke overheid of een regionaal meldpunt. Het meldpunt dient onafhankelijk te zijn. Het vermoeden van een misstand moet betrekking hebben op de gemeentelijke organisatie.

About the Author

Alex

0 Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *